Steun ons

Arboretum Oostereng is afhankelijk van giften. We zijn voor het onderhouden van het arboretum en de aanplant van soorten afhankelijk van donateurs. Met de giften en het werk van de vrijwilligers is in de afgelopen 10 jaar een heel nieuwe arboretum ontstaan met meer dan 500 soorten.

Waaraan besteden we uw donatie?

Het maken en plaatsen van informatiebordjes en panelen, het onderhoud en de aanschaf van zagen, spades en ander materieel, het in stand houden van de onderhoudsruimte en het aankopen van bijzondere bomen en planten, of een kopje koffie voor de vrijwilligers bekostigen we met giften. U kunt helpen door eenmalig of jaarlijks een bijdrage te geven.

Elk bedrag is welkom!
Het kan worden overgemaakt naar:

Stichting Arboretum Oostereng,
IBAN-nummer NL96 TRIO 0197 7742 29

ANBI

Stichting Arboretum Oostereng heeft de ANBI-status. Giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Namens alle vrijwilligers: hartelijk dank voor uw bijdrage! 

IMG_JH17

Sponsoren

De volgende sponsoren willen wij heel hartelijk danken voor hun (financiële) bijdrage aan Arboretum Oostereng.
(En daarbij horen ook diverse particulieren die ons sponsoren, financieel en in natura.)