Proeflocatie voor klimaatslimme boomsoorten

Arboretum Oostereng doet mee met het onderzoek ‘Kennis vergaren van Klimaatslimme Boomsoorten’.

Daarvoor worden in het arboretum verschillende soorten aangeplant. Dit voorjaar hebben we in een proef al twee herkomsten van Sorbus torminalis (Elsbes) aangeplant  in combinatie met Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes).

In oktober richt worden meer soorten getest en richten we een proefterrein in met verschillende Abies-soorten (Zilversparren) en verschillende Abies-herkomsten uit Nederland en Duitsland. Een andere boomsoort waarmee Arboretum Oostereng meedoet is de Grootbladige Japanse berk (Betula maximowicziana).