Boschwol 4

Recente publicaties waarin boschwol aan de orde komt,
ca. 1988 – 2010

* J. Buis (1988) – ‘Het landgoed “0ostereng” in historisch perspectief’
in: Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen

no.4 van de Historische Reeks van de Hístorische Vereniging “0ud-Wageningen”

Het roemruchte artikel van Buis waarin uitspraken worden gedaan over de relatie tussen Oostereng en de boschwol-productie. Het is erg jammer dat er in het artikel geen bronnen genoemd worden.

 

Vier artikelen in De Kostersteen, het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Bennekom.
Alle oude nummers van De Kostersteen zijn te raadplegen via:

https://oudbennekom.nl/kostersteen/

* H. Gijsbertsen (1989) – ‘Een fabriek van dennenwol of boswol in Bennekom’
in De Kostersteen 29, p. 6-11

* G. Breman (1990) – ‘Nogmaals de boswolfabriek’
in De Kostersteen 34, p. 3-7

* Ad Nooij (2010) – ‘De Bennekomse Bovenweg’ etc.
samenvatting van de beide bovenstaande artikelen in De Kostersteen 113, p. 5-6

* Michels, Theo (2013) – ‘De Boswolfabriek op Wester-Eng: het complete verhaal’
in De Kostersteen 123, p. 1-11
De titel van het artikel is nogal pretentieus (of is het een grapje?), maar er wordt wel nieuwe informatie gegeven.