Boschwol 3

Advertenties m.b.t. boschwol, 1862 – 1881 (zonder direct verband met Bennekom)

* in 1862 wordt geadverteerd door M.J.C. Ham te Utrecht (en Gebr. v.d. Heuvel te Arnhem) met ‘De Boschwol-producten voor Jicht- en Rheumatieklijders’ in Nieuwe Rotterdamsche courant van 20 september 1862.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010112763:mpeg21:a0029

 

* L. & E. Lairitz te Remda delen in een advertentie in de Leeuwarder courant van 15 mei 1863 mee dat hun boschwol-artikelen niet verward mogen worden met die van ene Heer Breedveld.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010585194:mpeg21:a0024

De kwakzalverij is niet ver meer…..

 

* An. (1863) – ‘De boschwol-producten, een onderzocht en beproefd hulp- en geneesmiddel tegen jicht en rhumatiek’
advertentie in Bredasche courant van 1 maart 1863

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010155412:mpeg21:p003
(met een vervolg op volgende pagina)

 

* In 1864 een reclame voor ‘waldwolwatten en dennen-olie’ van M.J.C. Ham te Utrecht in: Middelburgsche courant van 11 februari 1864

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010902647:mpeg21:a0023

 

* Later in 1864 verschijnt in de Bredasche courant een uitgebreide advertentie onder de titel ‘Attest’ waarin de voortreffelijkheid van boschwol-artikelen wordt gemeld (Bredasche courant 12 oktober 1864).

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010155578:mpeg21:a0015

Is het toeval dat deze tekst verschijnt in dezelfde kolom, waarin ook de “Revalenta Arabica” wordt aanbevolen ter genezing van “eene menigte ziekten en onpasselijkheden”?

 

* In 1865 iets dergelijks:

advertentie in Algemeen Handelsblad van 9 februari 1865

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010139636:mpeg21:a0018

met een “ernstige waarschuwing” om alleen de “echte boschwol-artikelen van L. en E. Lairitz te Remda” te gebruiken.


voor advertenties die betrekking hebben op de boswolfabriek in Bennekom: zie de vorige pagina


db, laatste versie 2023-09-07