Dynamiek

Het hele arboretum blijft een dynamisch geheel. Doordat er bomen worden geplant, doordat ze groeien en omdat er bomen dood gaan. Maar vooral ook door de vrijwilligers die het arboretum niet alleen onderhouden, maar die er ook nieuwe items aan toevoegen. Zo zijn er het afgelopen jaar weer wat nieuwe paadjes bijgekomen of verlegd. De vlindertuin is een paar jaar geleden aangelegd en daar is dit jaar weer het nodige aan aangepast. Elders is een vogelpoeltje gekomen en een proefveldje voor een zilversparrenproject. Ook is er een audiotour, die regelmatig wordt aangepast.

De paden door het arboretum vragen een behoorlijke hoeveelheid onderhoud. Om dit wat eenvoudiger te maken worden die dit jaar weer eens grondig aangepast. Iets breder en minder ongelijk. Stammetjes die er langs liggen zijn verwijderd om het maaien eenvoudiger te maken. De beestjes die er altijd onder huizen zullen vast wel een ander plekje weten te vinden. Gelukkig blijven er genoeg stammetjes liggen, want niet overal groeit gras. De spechten en andere beestjes zijn er altijd blij mee.