Herstel

Landschapsstijl

We beheren het terrein naar ideeën van de vroegere eigenaren en beheerders. Er zijn vele invloeden: strakke 19e eeuwse lanen, delen van de halfronde oprijlaan, twee Springer-verzamelingen, landschapsstijl, aanplantingen door Staatsbosbeheer en door studenten van de Landbouwhogeschool (nu Wageningen Universiteit). Het grote verschil met de beginperiode is de huidige openstelling voor publiek.

We houden invloeden uit alle perioden zichtbaar. Daarbij horen elementen uit de landschapsstijl: slingerende paden, onverwachte doorkijkjes, zichtlijnen en veel variatie tussen open en gesloten.

Herstel

Grote delen werden vanaf 1952 niet meer onderhouden. In 1960 werd zelfs een deel van het park ingericht als onderzoeksterrein met kantoren en laboratoria en werden er bomen gekapt.

In 2012 zijn we begonnen met het vrijstellen van de nog aanwezige bijzondere bomen. Dode bomen zijn veelal niet verwijderd, ze zijn belangrijk voor vogels, insecten, paddenstoelen, etc. Opslag van ongewenste soorten wordt wel verwijderd. Ieder jaar planten we weer nieuwe soorten aan.