De stichting

In 2013 is de Stichting Arboretum Oostereng in het leven geroepen om het arboretum te beheren in samenwerking met de eigenaar Staatsbosbeheer.

Missie

De stichting heeft de volgende missie: 

 • Handhaven en herstellen van het groen erfgoed en het karakter van het arboretum:
  – Behoud van en weer zichtbaar maken van bijzondere bomen en boomgroepen.
  – Behoud en herstel van de oude 19e eeuwse lanenstructuur.
 • Soortenrijkdom (biodiversiteit) van het arboretum herstellen en bevorderen.
 • Het bieden van een leerfunctie waar studenten kunnen oefenen in het uitvoeren van beheeringrepen.
 • Vrijwilligers en bezoekers leren over natuur, bos en beheer daarvan.

Lees hier het Stichtingsregelement (pdf) >> 

Bestuur

 • Leo Goudzwaard – voorzitter
 • Derk Verdenius – secretaris
 • Ron Eveleens – penningmeester

Bestuur en vrijwilligers voeren het werk voor het arboretum onbetaald uit.

ANBI

De Stichting Arboretum Oostereng heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat u giften/donaties kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor de voorwaarden kunt u terecht bij de Belastingdienst. De Stichting heeft geen vaste inkomsten en moet het volledig hebben van bijdragen van particulieren en instellingen om het arboretum in stand te houden en te renoveren. 

Steun ons met een gift >>

Jaarverslagen

De werkzaamheden en financiële verantwoording van Arboretum Oostereng zijn te downloaden:

Jaarcijfers 2023